DRUKUJ
2019-08-22

Zarządzenie Nr 102 Rektora sprawie wysokości
opłat za studia podyplomowe, kursy
dokształcające i egzaminy w części toruńskiej
UMK w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 102 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające i egzaminy w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2019/2020