DRUKUJ
2019-10-02

Filologia angielska - studia pierwszego i drugiego
stopnia

Uchwała Nr 124 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 124 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 124 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r.