DRUKUJ
2019-10-24

Protokół z naboru instytucji współpracujących
do realizacji projektu

Ogłoszenie - o otwartym łącznym naborze powiatowego urzędu pracy (ze szczególnie trudną sytuacją na rynku pracy - stopa bezrobocia pow. 15%) wraz ze szkołą zawodową z terenu jego działania do współpracy w projekcie realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.04.03.00-00-0011/18