Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 99 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w
roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu
04.07.2019 więcej
Uchwała Nr 63 Senatu zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w
roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu
10.06.2019 więcej
Uchwała Nr 57 zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów
wyższych w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu
20.05.2019 więcej
Uchwała Nr 33 Senatu UMK z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów
oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów
konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich i kandydatów
posiadających osiągnięcia sportowe
09.04.2019 więcej
Uchwała Nr 176 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów
oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów
konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich i kandydatów
osiadających osiągnięcia sportowe
09.04.2019 więcej
Uchwała Nr 32 Senatu UMK z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w
roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu
09.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się