2019-07-04

Uchwała Nr 100 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała Nr 100 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załączniki

  100 warunki i tryb ...w_2020-21.pdf 418,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WCh-2020-21.pdf 292,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WFizAiIS-2020-21.pdf 351,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WFiNS-2020-21.pdf 768,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WFarm 2020_2021.pdf 603,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WL 2020_2021.pdf 410,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WHuman-2020-21.pdf 600,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WMiI-2020-21.pdf 403,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNBiW-2020-2021.pdf 350,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNEiZ_2020-2021.pdf 369,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNHist-2020-21.pdf 467,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNoPiB-2020-2021.pdf 301,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNoZdr 2020_2021.pdf 651,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNoZiGP-2020-21.pdf 326,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WPriA-2020-2021.pdf 286,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSzP-2020-2021.pdf 542,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WTeol-2020-21.pdf 333,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się