2018-12-28

Uchwała Nr 174 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Załączniki

  174 warunki i tryb ...wyższych.pdf 437,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WBiOŚ-2019-2020.pdf 332,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WCh-2019-20.pdf 303,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WF-2019-20.pdf 701,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WFizAiIS-2019-20.pdf 349,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WHum-2019-20.pdf 358,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WFilo-2019-20.pdf 861,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WL-2019-20.pdf 549,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WMiI-2019-20.pdf 361,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNEiZ_2019-2020.pdf 344,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNHist-2019-20.pdf 533,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNoZiemi-2019-20.pdf 322,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNoZdr-2019-20.pdf 606,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WNPed-2019-20.pdf 310,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WPiSM-2019-2020.pdf 330,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WPriA-2019-2020.pdf 286,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WSzP-2019-2020.pdf 524,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WTeol-2019-20.pdf 344,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się