2020-09-02

Senat na kadencję 2020 - 2024

Przewodniczący Senatu JM Rektor

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Członkowie Senatu

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu

 

prof. dr hab. Maria Barysz

prof. dr hab. Piotr Błajet

prof. dr hab. Rafał Czajkowski

prof. dr hab. Anna Drążkowska

dr hab. Artur Duda, prof. UMK

dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Jacek Kubica

dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK

dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK

prof. dr hab. Alicja Majewska

prof. dr hab. Urszula Pasławska

ks. prof. dr hab. Jan Perszon

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK

prof. dr hab. Jan Sienkiewicz

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Artur Terzyk

dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski

prof. dr hab. Wojciech Zegarski

dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 

mgr Mateusz Badura

dr Maciej Balcerek

dr Anna Dubownik

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Andrzej Lewandowski

dr Maciej Markiewicz

dr Joanna Modrzyńska

dr Łukasz Pałkowski

dr Michał Piechowicz

dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek

dr Joanna Wińska

dr Bartosz Ziemkiewicz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

mgr Agnieszka Korzybska

mgr inż. Lidia Król-Durmowicz

mgr Anna Mielczarek-Taica

mgr Barbara Mikulska

 

Przedstawiciele doktorantów

 

mgr Radosław Komuda

lek. Szymon Suwała

 

Przedstawiciele studentów

 

Paweł Cybulski

Marcin Dorochowicz

Natalia Dulko

Wiktoria Gumińska

Michał Jabłoński

Szymon Jankowski

Hubert Żurkiewicz

Mateusz Modrzejewski

Mariusz Wąsicki

Maria Woźniak

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym - prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Wojciech Wysota

Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor ds. kształcenia - prof. dr hab. Przemysław Nehring

Kanclerz Uniwersytetu - dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

Przedstawiciel Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy CM i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy - prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK - prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - mgr Adam Wróblewski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników CM - mgr Igor Makacewicz

Przewodniczący Samorządu Doktorantów - mgr inż. Jakub Szczepkowski

Przewodniczący Samorządu Studenckiego - Hubert Długołęcki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się