2016-09-16

Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UMK

WYDZIAŁY

1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

2. Wydział Chemii

3. Wydział Filologiczny

4. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

5. Wydział Humanistyczny

6. Wydział Matematyki i Informatyki

7. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

8. Wydział Nauk Historycznych

9. Wydział Nauk o Ziemi

10. Wydział Nauk Pedagogicznych

11. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

12. Wydział Prawa i Administracji

13. Wydział Sztuk Pięknych

14. Wydział Teologiczny

COLLEGIUM MEDICUM

1. Wydział Lekarski

2. Wydział Farmaceutyczny

3. Wydział Nauk o Zdrowiu

PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA WYDZIAŁEM

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

1. Archiwum UMK

2. Biblioteka Uniwersytecka

3. Uczelniane Centrum Informatyczne UMK

4. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

5. Uniwersyteckie Centrum Sportowe

6. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji

7. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

8. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"

9. Gimnazjum i Liceum Akademickie

10. Wydawnictwo Naukowe UMK

11. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

2. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

CENTRA UNIWERSYTECKIE

1. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

2. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera

3. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów

4. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)

INNE JEDNOSTKI COLLEGIUM MEDICUM

1. Studium Medycyny Społecznej

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

3. Biblioteka Medyczna

4. Archiwum Zakładowe

5. Samodzielne Stanowisko ds. Doświadczeń na Zwierzętach

6. Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK

7. Centrum Komunikacji Klinicznej

ADMINISTRACJA W TORUNIU

ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY