Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-11 08:40:27  agnieszka_janik agnieszka_janik

Pole category_id zmieniło wartość z '15677' na '15679'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1567715679
2019-01-03 09:57:53  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Kanclerz - mgr Justyna Morzy</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl">zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Skrzypczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.skrzypczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Kanclerz - mgr Justyna Morzy</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl">zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - mgr Justyna Morzy

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Skrzypczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.skrzypczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - mgr Justyna Morzy

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

2019-02-01 13:45:00  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Kanclerz - mgr Justyna Morzy</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl">zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Kanclerz - (Wakat)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl">zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - mgr Justyna Morzy

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - (Wakat)

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

2019-02-08 10:56:44  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Kanclerz - (Wakat)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl">zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski</h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> </dl> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - (Wakat)

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

2019-02-15 11:12:44  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<h4> Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski</h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> </dl> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> </dl> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

2019-02-18 14:46:31  e_rogalska e_rogalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-12 07:51:24  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> </dl> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></p> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></p> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></p> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></p> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></p> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></p> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 
 

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

2019-03-12 07:54:28  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 
 

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

10  2019-03-12 07:55:05  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

11  2019-03-12 07:57:30  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail:<u>&nbsp;</u> <a href="mailto:zcakanclerza-ikurjata@umk.pl">zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail:  zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

12  2019-03-12 07:58:24  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail:<u>&nbsp;</u> <a href="mailto:zcakanclerza-ikurjata@umk.pl">zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail:&nbsp; <a href="mailto:zcakanclerza-ikurjata@umk.pl">zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail:  zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail:  zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

13  2019-03-15 12:32:31  e_rogalska e_rogalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-04-29 08:10:45  agnieszka_janik agnieszka_janik

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail:&nbsp; <a href="mailto:zcakanclerza-ikurjata@umk.pl">zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:urszula.skrzypczak@umk.pl">urszula.walenczak@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h4> <strong>Kanclerz </strong>- <strong>dr Tomasz Jędrzejewski</strong></h4> <dl> <dd> tel.: 56 611-4232</dd> <dd> e-mail: <a href="mailto:kanclerz@umk.pl">kanclerz@umk.pl</a></dd> <dd> &nbsp;</dd> <dd> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata</strong></h4> </dd> <dd> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail:&nbsp; <a href="mailto:zcakanclerza-ikurjata@umk.pl">zcakanclerza-ikurjata@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> </dd> </dl> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. </strong><strong>Marcin Maksim</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza-Maksim@umk.pl">zcakanclerza-Maksim@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4218, 56 611-4232</p> <p> fax: 56 611-4797</p> <p> e-mail: <a href="mailto:kwestor@umk.pl">kwestor@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska</strong></h4> <p> tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07</p> <p> fax: 52 585-36-92</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakanclerza@cm.umk.pl">zcakanclerza@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4918</p> <p> fax: 56 611-47-97</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wiesiab@umk.pl">wiesiab@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski</strong></h4> <p> tel.: 56 611-2060</p> <p> fax: 56 611-4941</p> <p> e-mail: <a href="mailto:wilskir@umk.pl">wilskir@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3312</p> <p> fax: 52 585 3314</p> <p> e-mail: <a href="mailto:zcakwestora@cm.umk.pl">zcakwestora@cm.umk.pl</a>,</p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4980</p> <p> e-mail: <a href="mailto:bamik@umk.pl">bamik@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>p.o. Dyrektora ds. nauki i wsp&oacute;łpracy z zagranicą - mgr Karolina Jarzynka</strong></h4> <p> tel.: 56 611-4290</p> <p> e-mail: <a href="mailto:karolina.jarzynka@umk.pl">karolina.jarzynka@umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec</strong></h4> <p> tel.: 52 585 3899</p> <p> e-mail: <a href="mailto:iwona.marzec@cm.umk.pl">iwona.marzec@cm.umk.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail:  zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Walenczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.walenczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

Kanclerz - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232
e-mail: kanclerz@umk.pl
 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - mgr Izabela Kurjata

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail:  zcakanclerza-ikurjata@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

p.o. Dyrektora ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Karolina Jarzynka

tel.: 56 611-4290

e-mail: karolina.jarzynka@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

2018-10-11 08:39:29  agnieszka_janik agnieszka_janik

Utworzono artykuł 166072 o nazwie 'Władze Administracyjne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste166072
user_idpuste1637249
resource_idpuste1198
namepusteWładze Administracyjne
category_idpuste15677
language_idpuste1
shortpusteWładze Administracyjne
fullpuste

Kanclerz - mgr Justyna Morzy

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kanclerz@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych - dr Tomasz Jędrzejewski

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Jedrzejewski@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. technicznych - mgr inż. Marcin Maksim

tel.: 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: zcakanclerza-Maksim@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza - Kwestor - mgr Sławomir Głowacki

tel.: 56 611-4218, 56 611-4232

fax: 56 611-4797

e-mail: kwestor@umk.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. CM - mgr Marzena Ruczyńska

tel.: 52 585-33-04, 52 585-33-06, 52 585-33-07

fax: 52 585-36-92

e-mail: zcakanclerza@cm.umk.pl

 

Zastępca Kwestora - mgr Wiesława Bełkowska

tel.: 56 611-4918

fax: 56 611-47-97

e-mail: wiesiab@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. ekonomiczno-finansowych - mgr Radosław Wilski

tel.: 56 611-2060

fax: 56 611-4941

e-mail: wilskir@umk.pl

 

Zastępca Kwestora ds. CM - mgr Magdalena Jażdżejewska

tel.: 52 585 3312

fax: 52 585 3314

e-mail: zcakwestora@cm.umk.pl,

 

Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia - mgr Barbara Mikulska

tel.: 56 611-4980

e-mail: bamik@umk.pl

 

Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - mgr Urszula Skrzypczak

tel.: 56 611-4290

e-mail: urszula.skrzypczak@umk.pl

 

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum - mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

tel.: 52 585 3899

e-mail: iwona.marzec@cm.umk.pl

 

publishfrompuste2018-10-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustewladze-administracyjne

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się