Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-11 08:48:04  agnieszka_janik agnieszka_janik
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-01 14:45:32  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Jacek Drankiewicz</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Damian Kowalewski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> mgr <strong>Justyna Morzy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Jacek Drankiewicz

Wojciech Kasprowicz

Damian Kowalewski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

mgr Justyna Morzy

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

 

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

2019-02-26 08:26:53  agnieszka_janik agnieszka_janik

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

 

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

2019-04-29 07:41:20  agnieszka_janik agnieszka_janik

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

 

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

 

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

2019-05-10 10:57:28  agnieszka_janik agnieszka_janik

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> inż. <strong>Rafał Rakowski</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

 

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

 

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

 

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

 

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

2019-10-02 12:42:37  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prorektorzy</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></p> <p> dr hab. <strong>Adam Bednarek</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></p> <p> mgr <strong>Łukasz Fijałkowski</strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

 

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

 

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

2019-10-02 12:59:22  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozowju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

2019-10-02 14:15:18  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

10  2019-10-02 14:16:33  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

11  2019-12-02 14:03:42  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Prorektorzy</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Dziekani Wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</strong></em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Krzysztof Frączek</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Wojtczak</strong></p> <p> dr hab.<strong> Maciej Wr&oacute;blewski, </strong>prof. UMK</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</strong></em></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</strong></em></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em><strong>Przedstawiciele student&oacute;w</strong></em></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot; przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maciej Świątkowski</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong>prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <strong><em>Prorektorzy</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> <strong><em>Dziekani Wydział&oacute;w</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> <strong>prof. dr hab.</strong><strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> <strong>prof. dr hab.</strong><strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> <strong>dr hab.</strong><strong>Maciej Wr&oacute;blewski, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</em></strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</em></strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</em></strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele student&oacute;w</em></strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Jacek Manitius

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab.Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab.Zbigniew Włodarczyk

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

dr hab.Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

12  2019-12-02 14:24:29  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole full zmieniło wartość z '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <strong><em>Prorektorzy</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> <strong><em>Dziekani Wydział&oacute;w</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> <strong>prof. dr hab.</strong><strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> <strong>prof. dr hab.</strong><strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> <strong>dr hab.</strong><strong>Maciej Wr&oacute;blewski, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> <strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</em></strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</em></strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</em></strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele student&oacute;w</em></strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <em>Przewodniczący Senatu JM Rektor</em></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Tretyn</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Członkowie Senatu</em></p> <p> <strong><em>Prorektorzy</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Andrzej Sokala</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Kubica</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Beata Przyborowska</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Wysota</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> <strong><em>Dziekani Wydział&oacute;w</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Elżbieta Basiul</strong></p> <p> dr hab. <strong>Jerzy Boehlke</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Włodzimierz Jask&oacute;lski</strong></p> <p> <strong>prof. dr hab.</strong><strong>Kornelia Kędziora-Kornatowska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Zbigniew Karpus</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Marek Kejna</strong>, prof. UMK</p> <p> ks. prof. dr hab. <strong>Dariusz Kotecki</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stefan Kruszewski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Przemysław Nehring</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Roszak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Sławomir Rybicki</strong></p> <p> dr hab. <strong>Radosław Sojak</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Edward Szłyk</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Werner Ulrich</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Zbigniew Witkowski</strong></p> <p> <strong>prof. dr hab.</strong><strong>Zbigniew Włodarczyk</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>Przedstawiciele profesor&oacute;w i doktor&oacute;w habilitowanych</em></strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Błajet</strong></p> <p> ks. dr hab. <strong>Daniel Brzeziński</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Adam Buciński</strong></p> <p> dr hab. <strong>Krzysztof Gęsicki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Janicka</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Henryk Kaźmierczak</strong></p> <p> dr hab. <strong>Arkadiusz Karwacki</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Piotr Klugowski</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Tadeusz Kufel</strong></p> <p> dr hab. <strong>Marta Lenartowska</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jerzy Łukaszewicz</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Grażyna Odrowąż-Sypniewska</strong></p> <p> dr hab. <strong>Katarzyna Pawlak-Osińska</strong>, prof. UMK</p> <p> dr hab. <strong>Piotr Petrykowski</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Wojciech Polak</strong></p> <p> prof. dr hab. <strong>Waldemar Rozynkowski</strong></p> <p> dr hab. <strong>Ireneusz Sobota</strong>, prof. UMK</p> <p> prof. dr hab. <strong>Maria Szewczyk</strong></p> <p> <strong>dr hab.</strong><strong>Maciej Wr&oacute;blewski, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> <em><strong>Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydział&oacute;w</strong></em></p> <p> dr <strong>Ewa Bińczyk</strong></p> <p> dr <strong>Jarosław Domalewski</strong></p> <p> dr <strong>Krzysztof Goryński</strong></p> <p> dr <strong>Joanna Karłowska-Pik</strong></p> <p> dr <strong>Karolina Karpus</strong></p> <p> dr <strong>Katarzyna Kącka</strong></p> <p> dr <strong>Anna Kozakiewicz</strong></p> <p> dr <strong>Damian Walczak</strong></p> <p> dr <strong>Marcin Wiśniewski</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydział&oacute;w</em></strong></p> <p> mgr <strong>Małgorzata Sk&oacute;rcz</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele pracownik&oacute;w niebędących nauczycielami akademickimi</em></strong></p> <p> dr <strong>Anna Karolina Zawada</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele studi&oacute;w doktoranckich</em></strong></p> <p> mgr <strong>Paweł Rzymyszkiewicz</strong></p> <p> mgr <strong>Jarosław Wojtas</strong></p> <p> <strong><em>Przedstawiciele student&oacute;w</em></strong></p> <p> <strong>Ewa Berent</strong></p> <p> <strong>Mateusz Cisewski</strong></p> <p> <strong>Paweł Cybulski</strong></p> <p> <strong>Hubert Długołęcki</strong></p> <p> <strong>Paweł Frenkiel</strong></p> <p> <strong>Wojciech Kasprowicz</strong></p> <p> <strong>Adrian Kozłowski</strong></p> <p> <strong>Michał Lewandowski</strong></p> <p> <strong>Łukasz Maciejak</strong></p> <p> <strong>Mikołaj Morawski</strong></p> <p> <strong>Paulina Politowska</strong></p> <p> <strong>Artur Wojta</strong></p> <p> <strong>Mirosław Zomerski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym</em></p> <p> Kanclerz Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Jędrzejewski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Kwestor</p> <p> mgr <strong>Sławomir Głowacki</strong></p> <p> Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Marzena Ruczyńska</strong></p> <p> Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum</p> <p> mgr <strong>Magdalena Jażdżejewska</strong></p> <p> Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej</p> <p> dr <strong>Krzysztof Nierzwicki</strong></p> <p> Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu</p> <p> dr <strong>Tomasz Wolniewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel NSZZ &quot;Solidarność&quot;</p> <p> prof. dr hab. <strong>Stanisław Biniak</strong></p> <p> Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy</p> <p> dr hab. <strong>Paweł Burduk, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracownik&oacute;w w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy</p> <p> mgr <strong>Igor Makacewicz</strong></p> <p> Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Og&oacute;lnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu</p> <p> dr hab. <strong>Bartosz Awianowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Przedstawiciel ZNP</p> <p> mgr <strong>Adam Wr&oacute;blewski</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Wanda Korzycka-Wilińska</strong></p> <p> Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy</p> <p> dr <strong>Jacek Kryś</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora</em></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych</p> <p> dr hab. <strong>Dominik Antonowicz</strong>, prof. UMK</p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji</p> <p> prof. dr hab. <strong>Roman B&auml;cker</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Mariusz Dubiel</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Mieczysław Kunz, </strong><strong>prof. UMK</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum</p> <p> prof. dr hab. <strong>Jacek Manitius</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju</p> <p> prof. dr hab. <strong>Danuta Dziawgo</strong></p> <p> Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej</p> <p> dr <strong>Agata Karska</strong></p> <p> Rzecznik Prasowy Uniwersytetu</p> <p> dr hab. <strong>Marcin Czyżniewski</strong>, prof. UMK</p> <p> Zesp&oacute;ł Prasowy</p> <p> dr <strong>Ewa Walusiak-Bednarek</strong></p> <p> Redaktor Naczelny &quot;Głosu Uczelni&quot;</p> <p> mgr <strong>Winicjusz Schulz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Jacek Manitius

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab.Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab.Zbigniew Włodarczyk

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

dr hab.Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Jacek Manitius

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab.Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

prof. dr hab. Przemysław Nehring

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

prof. dr hab.Zbigniew Włodarczyk

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

dr hab.Maciej Wróblewski, prof. UMK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Katarzyna Kącka

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr Anna Karolina Zawada

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Paweł Frenkiel

Wojciech Kasprowicz

Adrian Kozłowski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

Kanclerz Uniwersytetu

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk, prof. UMK

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Pełnomocnik Rektora ds. doskonałości naukowej

dr Agata Karska

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

 

2018-10-11 08:47:05  agnieszka_janik agnieszka_janik

Utworzono artykuł 166075 o nazwie 'Senat'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste166075
user_idpuste1637249
resource_idpuste1198
namepusteSenat
category_idpuste15685
language_idpuste1
shortpusteSenat
fullpuste

Przewodniczący Senatu JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Członkowie Senatu

 

Prorektorzy

prof. dr hab. Andrzej Sokala

prof. dr hab. Jacek Kubica

prof. dr hab. Danuta Dziawgo

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 

Dziekani Wydziałów

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Stanisław Roszak

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

prof. dr hab. Edward Szłyk

prof. dr hab. Werner Ulrich

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

 

Dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK

prof. dr hab. Danuta Janicka

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Klugowski

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK

prof. dr hab. Wojciech Polak

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK

prof. dr hab. Maria Szewczyk

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z wydziałów

dr Ewa Bińczyk

dr Jarosław Domalewski

dr Krzysztof Goryński

dr Katarzyna Kącka

dr Joanna Karłowska-Pik

dr Karolina Karpus

dr Anna Kozakiewicz

dr Damian Walczak

dr Marcin Wiśniewski

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niewchodzących w skład wydziałów

mgr Małgorzata Skórcz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

inż. Rafał Rakowski

dr Anna Karolina Zawada

 

Przedstawiciele studiów doktoranckich

mgr Łukasz Fijałkowski

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

mgr Jarosław Wojtas

 

Przedstawiciele studentów

Ewa Berent

Mateusz Cisewski

Paweł Cybulski

Hubert Długołęcki

Jacek Drankiewicz

Wojciech Kasprowicz

Damian Kowalewski

Michał Lewandowski

Łukasz Maciejak

Mikołaj Morawski

Paulina Politowska

Artur Wojta

Mirosław Zomerski

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu z głosem doradczym

 

Kanclerz Uniwersytetu

mgr Justyna Morzy

 

Kwestor

mgr Sławomir Głowacki

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Magdalena Jażdżejewska

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Krzysztof Nierzwicki

 

Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji Uniwersytetu

dr Tomasz Wolniewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

prof. dr hab. Stanisław Biniak

 

Przedstawiciel Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

dr hab. Paweł Burduk

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników w Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Igor Makacewicz

 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" przy UMK Collegium Medicum im. L Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Maciej Świątkowski

 

Przedstawiciel ZNP

mgr Adam Wróblewski

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

dr Wanda Korzycka-Wilińska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr Jacek Kryś

 

Uczestniczący w posiedzeniach senatu - osoby zaproszone przez rektora

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

 

Pełnomocnik Rektora ds. integracji i innowacji

prof. dr hab. Roman Bäcker

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji i rozwoju Collegium Medicum

prof. dr hab. Mariusz Dubiel

 

Pełnomocnik Rektora ds. promocji Uniwersytetu

dr hab. Mieczysław Kunz

 

Pełnomocnik Rektora ds. klinicznych Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius

 

Zastępca Kanclerza ds. administracyjnych

dr Tomasz Jędrzejewski

 

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

 

Zespół Prasowy

dr Ewa Walusiak-Bednarek

 

Redaktor Naczelny "Głosu Uczelni"

mgr Winicjusz Schulz

 

publishfrompuste2018-10-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustesenat

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się