Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-04 13:31:27  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Utworzono artykuł 229670 o nazwie 'Pielęgniarstwo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste229670
user_idpuste2502088
resource_idpuste1198
namepustePielęgniarstwo
category_idpuste30783
language_idpuste1
shortpusteStudia stacjonarne pierwszego stopnia.
fullpuste

Program obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

publishfrompuste2019-06-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustepielegniarstwo
2019-06-04 13:31:27  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole slug zmieniło wartość z 'pielegniarstwo' na '229670_pielegniarstwo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpielegniarstwo229670_pielegniarstwo
2019-06-04 13:52:07  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole category_id zmieniło wartość z '30783' na '35155'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id3078335155
2019-06-04 13:52:08  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Załączono plik 572400

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2191051
user_idpuste2502088
fobject_idpuste572400
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste229670
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-04 13:52:08  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Załączono plik 572401

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2191052
user_idpuste2502088
fobject_idpuste572401
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste229670
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się