Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-02 11:13:03  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Utworzono artykuł 260606 o nazwie 'Filologia angielska - studia pierwszego i drugiego stopnia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste260606
user_idpuste2502088
resource_idpuste1198
namepusteFilologia angielska - studia pierwszego i drugiego stopnia
category_idpuste44499
language_idpuste1
shortpusteuchwała i program studiów
fullpuste

Uchwała Nr 124 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 124 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 124 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r.

publishfrompuste2019-10-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustefilologia-angielska-studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia
2019-10-02 11:13:03  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Załączono plik 635755

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2438009
user_idpuste2502088
fobject_idpuste635755
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste260606
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-02 11:13:03  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Załączono plik 635756

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2438010
user_idpuste2502088
fobject_idpuste635756
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste260606
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-02 11:13:03  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Załączono plik 635757

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2438011
user_idpuste2502088
fobject_idpuste635757
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste260606
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się