Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-24 08:18:42  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Utworzono artykuł 267024 o nazwie 'Protokół z naboru instytucji współpracujących do realizacji projektu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste267024
user_idpuste2502088
resource_idpuste1198
namepusteProtokół z naboru instytucji współpracujących do realizacji projektu
category_idpuste15690
language_idpuste1
shortpusteNr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0011/18
fullpuste

Ogłoszenie - o otwartym łącznym naborze powiatowego urzędu pracy (ze szczególnie trudną sytuacją na rynku pracy - stopa bezrobocia pow. 15%) wraz ze szkołą zawodową z terenu jego działania do współpracy w projekcie realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.04.03.00-00-0011/18

publishfrompuste2019-10-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprotokol-z-naboru-instytucji-wspolpracujacych-do-realizacji-projektu
2019-10-28 13:32:00  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Pole category_id zmieniło wartość z '15690' na '45563'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1569045563
2019-10-28 13:32:00  Agnieszka Anulewicz-Wypych

Załączono plik 648670

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2501403
user_idpuste2502088
fobject_idpuste648670
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste267024
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się