Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-04-12 12:15:21  e_rogalska e_rogalska

Utworzono artykuł 85237 o nazwie 'Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste85237
user_idpuste1637268
resource_idpuste1198
namepusteStrategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020
category_idpuste20279
language_idpuste1
shortpusteStrategia UMK
fullpuste

Strategia uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020

publishfrompuste2017-04-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustestrategia-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu-na-lata-2011-2020
2017-04-12 12:15:51  e_rogalska e_rogalska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Strategia uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020</p> ' na '<p> Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strategia uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020

Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020

2017-04-12 12:15:51  e_rogalska e_rogalska

Załączono plik 233750

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste878475
user_idpuste1637268
fobject_idpuste233750
resource_idpuste1198
modelpusteArticle
foreign_idpuste85237
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się