2020-09-02

Władze Dziekańskie 2020 - 2024 i adresy Wydziałów

Wydział Chemii

Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-4302, +48-56-611-4302

e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Iwona Łakomska

Prodziekani:

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

dr Andrzej Wolan - ds. studenckich i dydaktyki

 

Wydział Farmaceutyczny

Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-3541, +48 52 585 3675

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani:

dr hab. Marcin Koba, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - ds. organizacyjnych i rozwoju

 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Dziekan:

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK - ds. studenckich

dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr Anna Kola - ds. organizacji kształcenia

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-32-42, +48-56-611-2418

e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski

Prodziekani:

dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK - ds. finansów i rozwoju

 

Wydział Humanistyczny

Dziekan:

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

 

Wydział Lekarski

Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 3394, +48 52 585 3395

e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Prodziekani:

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK - ds. finansów i dydaktyki

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - ds. nauki

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Chopina 12/18, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-34-10, +48-56-611-29-87

e-mail: wmii@mat.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stanisław Kasjan

Prodziekani:

dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK - ds. naukowych

dr Błażej Zyglarski - ds. informatyki

 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Dziekan:

prof. dr hab. Werner Ulrich

Prodziekani:

prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska - ds. studenckich i kształcenia

dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK - ds. mobilności i umiędzynarodowienia

dr Jarosław Sobolewski - ds. klinicznych

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Coll. Jana Pawła II, Gagarina 13a, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-46-00, +48 56-611-22-80

e-mail: dwneizst@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

Prodziekani:

dr Ryszard Lorenczewski - ds. studenckich

dr Aranka Ignasiak-Szulc - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK - ds. nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Wydział Nauk Historycznych

Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. +48 56-611-37-12, +48 56-611-37-74

e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Prodziekani:

dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK - ds. kształcenia i spraw studenckich

dr Jacek Rakoczy - ds. nauki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym

 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń

tel. 56-611-21-10,

e-mail: wnopib@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK - ds. kształcenia

dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK - ds. studenckich

dr Katarzyna Kącka - ds. rozwoju i organizacji

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48-52 585-34-50, +48 52 585 34-51

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Alina Borkowska

Prodziekani:

dr Marta Podhorecka - ds. studenckich

prof. dr hab. Grzegorz Grześk - ds. badań i rozwoju

dr Magdalena Weber-Rajek - ds. kształcenia

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan:

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. inż. Krzysztof Rogatka - ds. kształcenia

 

Wydział Prawa i Administracji

Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-41-10, +48 56-611-40-05

e-mail: wpia@law.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

 

Wydział Sztuk Pięknych

Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-38-10,

e-mail: wsp@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK

Prodziekani:

dr Karolina Zimna-Kawecka - ds. kształcenia i spraw studenckich

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK - ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Teologiczny

Gagarina 37, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-49-90, +48 56-611-49-91

e-mail: teologia@umk.pl

Dziekan:

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Prodziekani:

ks. prof. dr hab. Janusz Szulist - ds. studenckich i kształcenia

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się