2018-10-11

Władze Dziekańskie i adresy Wydziałów

Wydział Chemii

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 43 02

fax +48 56 611 45 26

e-mail: wydzial@chem.umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Edward Szłyk

Prodziekani:

prof. dr hab. Iwona Łakomska - ds. rozwoju i współpracy z zagranicą

dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK - ds. nauki i organizacji

dr hab. Urszula Kiełkowska - ds. studenckich i dydaktyki

 

Wydział Farmaceutyczny

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 34 00

fax +48 52 585 36 75

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani:

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska - ds. jakości kształcenia

dr hab. Marcin  Koba, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Bogumiła Kupcewicz - ds. organizacji nauczania

 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 36 10

e-mail: wfins@umk.pl

 

Dziekan:

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Prodziekani:

prof. dr hab. Marek Jeziński - ds. organizacji i kształcenia

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska - ds. studenckich

dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 33 10

fax +48 56 611 53 97

e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Prodziekani:

dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK - ds. nauki

dr hab. Jacek Jurkowski - ds. kształcenia

dr hab. Anna Bartkiewicz - ds. studentów

 

Wydział Humanistyczny

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 35 10

e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Przemysław Nehring

Prodziekani:

dr hab. Marzenna Cyzman - ds. studenckich

dr hab. Piotr Sadkowski - ds. kształcenia

dr Adam Kola - ds. współpracy z zagranicą, organizacji i rozwoju

 

Wydział Lekarski

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 33 96

e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Prodziekani:

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski - ds. nauki

dr hab. Michał Wiciński - ds. studenckich

dr hab. Anita Olczak - ds. finansów i dydaktyki

 

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 34 10

fax +48 56 611 29 87

e-mail: wmii@mat.umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

Prodziekani:

prof. dr hab. Stanisław Kasjan - ds. studenckich

dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - ds. organizacyjnych

 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 25 05

fax +48 56 611 47 72

e-mail: dwbios@umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Werner Ulrich

Prodziekani:

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK - ds. studenckich i kształcenia

dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK - ds. mobilności i umiędzynarodowienia

dr n. wet. Jarosław Sobolewski - ds. klinicznych

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Coll. Jana Pawła II, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 46 00

e-mail: dziekan@econ.umk.pl

 

Dziekan:

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK - ds. nauki

dr Aranka Ignasiak-Szulc - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

dr Ryszard Lorenczewski - ds. studenckich

 

Wydział Nauk Historycznych

Coll. Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 37 12

e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Prodziekani:

dr hab. Marlena Jabłońska - ds. studenckich

dr Jacek Rakoczy - ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

ul. Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 21 10

fax +48 56 611 21 11

e-mail: wnopib@umk.pl

 

Dziekan:

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK - ds. kształcenia

dr Patryk Tomaszewski - ds. studenckich

dr Katarzyna Kącka – ds. rozwoju i organizacji

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 34 53

fax +48 52 585 34 51

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prodziekani:

prof. dr hab. Alina Borkowska - ds. ekonomicznych i nauki

dr hab. Maria Kłopocka - ds. kształcenia i rozwoju

dr Marta Podhorecka - ds. studenckich

 

Wydział Nauk o Ziemii Gospodarki Przestrzennej

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 25 85

fax +48 56 611 25 86

e-mail: wnozigp@umk.pl

 

Dziekan:

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani:

dr Marcin Świtoniak - ds. studentów

dr Anna Dubownik – ds. kształcenia

 

Wydział Prawa i Administracji

Coll. Iuridicum Novum, ul. W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 41 10

e-mail: wpia@umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

dr hab. Maciej Serowaniec – ds. współpracy z zagranicą

 

Wydział Sztuk Pięknych

ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 38 10

e-mail: wsp@umk.pl

 

Dziekan:

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Prodziekani:

dr Mirosław Wachowiak - ds. kształcenia i organizacji studiów

dr Franciszek Skibiński – ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział Teologiczny

ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 49 90

fax +48 56 611 49 91

e-mail: teologia@umk.pl

 

Dziekan:

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Prodziekani:

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK - ds. studenckich i dydaktycznych

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - ds. nauki, umiędzynarodowienia i ewaluacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się