2018-10-11

Władze Dziekańskie

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-44-41, +48-56-611-47-72

e-mail: dwbios@umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Werner Ulrich

Prodziekani:

prof. dr hab. Maria Stankiewicz - ds. badań naukowych

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK - ds. studenckich

dr Edmund Kartanas - ds. kształcenia

 

Wydział Chemii

Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-4302, +48-56-611-4302

e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Edward Szłyk

Prodziekani:

prof. dr hab. Iwona Łakomska - ds. rozwoju i współpracy z zagranicą

dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK - ds. nauki i organizacji

dr hab. Urszula Kiełkowska - ds. studenckich i dydaktyki

 

Wydział Farmaceutyczny

Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-35-41, +48 52 585 3675

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani:

prof. dr hab. Ewa Żekanowska - ds. studenckich

prof. dr hab. Michał Marszałł - ds. nauki

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska - ds. jakości kształcenia

 

Wydział Filologiczny

Coll. Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-3510, +48 56-611-3507

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Przemysław Nehring

Prodziekani:

dr hab. Dariusz Pniewski - ds. studenckich i kształcenia

dr Adam Kola - ds. organizacji i rozwoju

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-32-42, +48-56-611-2418

e-mail: wyfa@fizyka.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Prodziekani:

dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK - ds. kształcenia i badań naukowych

dr hab. Jacek Jurkowski - ds. organizacji kształcenia

dr hab. Anna Bartkiewicz - ds. studentów

dr Agata Karska - Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia

 

Wydział Humanistyczny

Coll. Minus, Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-36-10, +48-56-611-36-32

e-mail: whminus@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Anita Pacholik-Żuromska - ds. studenckich

dr hab. Krzysztof Pietrowicz - ds. organizacyjnych

dr Adrian Wójcik - ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

 

Wydział Lekarski

Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 3394, +48 52 585 3395

e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekan:

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

Prodziekani:

prof. dr hab. Michał Szpinda - ds. studenckich

prof. dr hab. Alina Woźniak - ds. polityki kadrowej i finansowej

prof. dr hab. Marek Koziński - ds. naukowo-badawczych

 

Wydział Matematyki i Informatyki

Chopina 12/18, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-34-10, +48-56-611-29-87

e-mail: wmii@mat.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

Prodziekani:

prof. dr hab. Krzysztof Frączek - ds. naukowych

prof. dr hab. Stanisław Kasjan - ds. studenckich

dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska - ds. ogólnych

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Coll. Jana Pawła II, Gagarina 13a, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-46-00, +48 56-611-22-80

e-mail: dwneizst@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK

Prodziekani:

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś - ds. współpracy z zagranicą i rozwoju

dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK - ds. nauki

dr Ryszard Lorenczewski - ds. studentów

 

Wydział Nauk Historycznych

Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. +48 56-611-37-12, +48 56-611-37-74

e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Stanisław Roszak

Prodziekani:

dr hab. Marlena Jabłońska - ds. studenckich

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK - ds. kształcenia, promocji i rekrutacji

dr Jacek Rakoczy - ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Gagarina 9, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-31-10, +48 56-611-31-25

e-mail: dziekped@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

Prodziekani:

ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK - ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK - ds. dydaktycznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. +48-52 585-34-50, +48 52 585 34-51

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prodziekani:

prof. dr hab. Alina Borkowska - ds. ekonomicznych i nauki

prof. dr hab. Jacek Klawe - ds. studenckich i polityki kadrowej

dr hab. Maria Kłopocka - ds. kształcenia i rozwoju

 

Wydział Nauk o Ziemi

Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-2585, +48-56-611-2586

e-mail: dwnozi@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec - ds. kształcenia

dr Marcin Świtoniak - ds. studentów

 

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń

tel. +48 56 611 21-10, +48 56 611 21-11

e-mail: wpism@umk.pl

Dziekan:

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Prodziekani:

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK - ds. nauki

dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK - ds. kształcenia

dr Patryk Tomaszewski - ds. studenckich

 

Wydział Prawa i Administracji

Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-41-10, +48 56-611-40-05

e-mail: wpia@law.umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prodziekani:

prof. dr hab. Bożena Gronowska - ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK - ds. studenckich

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK - ds. ekonomicznych i rozwoju

 

Wydział Sztuk Pięknych

Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-38-10, +48 56-611-38-45

e-mail: wsp@umk.pl

Dziekan:

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Prodziekani:

dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK - ds. ogólnych

dr Mirosław Wachowiak - ds. kształcenia i organizacji studiów

 

Wydział Teologiczny

Gagarina 37, 87-100 Toruń

tel. +48-56-611-49-90, +48 56-611-49-91

e-mail: teologia@umk.pl

Dziekan:

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Prodziekani:

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK - ds. studenckich i dydaktycznych

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - ds. nauki

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się