2020-08-18

Władze Rektorskie 2020 - 2024

JM Rektor

 

Prof. dr hab. Andrzej Sokala

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. +48 56 654-29-51

e-mail: rektor@umk.pl

 

Prorektorzy 2020-2024:

 

Prorektor ds. Nauki

 

Prof. dr hab. Wojciech Wysota

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. +48 56 611-42-28

e-mail: prorektor-Wysota@umk.pl

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15

tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84

e-mail: prorektor-Kornatowska@cm.umk.pl

 

Prorektor ds. Kształcenia

 

Prof. dr hab. Przemysław Nehring

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. +48 56 611-47-10

e-mail: prorektor-Nehring@umk.pl

      

Prorektor ds. Studenckich

 

Prof. dr hab. Beata Przyborowska                                                 

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. +48 56 611-47-30

e-mail: prorektor-Przyborowska@umk.pl

    

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. +48 56 611-42-30

e-mail: prorektor-Jaskolski@umk.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się